Kakaowe muffiny z piegami z białej czekolady

Kakaowe muffiny z piegami z białej czekolady

Ten przepis to mody­fikac­ja muffinów z czeko­ladą. Ide­alne połącze­nie ciem­nego kakaowego cias­ta ze słody­czą białej czeko­la­dy.   Wydruk przepisu Kakaowe muffiny z pie­ga­mi z białej czeko­la­dy Danie Desery Kuch­nia Amerykańs­ka Czas...
Muffiny z czekoladą

Muffiny z czekoladą

Muffiny to babecz­ki, które przy­wędrowały do Pol­s­ki najpraw­dopodob­niej ze Stanów Zjed­noc­zonych i Kanady. Tam też są bard­zo pop­u­larne. Nie dzi­wi mnie to. Muffiny to bard­zo smaczne ciast­ka i bard­zo łatwe wyko­na­niu. Przepis na muffiny...
Brownie

Brownie

Brown­ie to cias­to czeko­lad­owe typowe dla kuch­ni amerykańskiej. Nazwa pochodzi od charak­terysty­cznego, ciem­no­brą­zowego koloru brown­ie. Pier­wsze opub­likowane przepisy na brown­ie pochodzą z 1904.  Cias­to to robi się bard­zo szy­bko i co...

Pin It on Pinterest