Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu to trady­cyjny włos­ki deser, a dokład­niej deser toskańs­ki. Pow­stał w stol­i­cy Toskanii czyli we Flo­rencji. Ale to nie we Flo­rencji zjadłam najlep­sze Tiramisu. Pew­na przesym­pa­ty­cz­na włosz­ka o imie­niu Nico­let­ta nauczyła mnie jak...

Pin It on Pinterest