Makaron z kurczakiem i szpinakiem

Makaron z kurczakiem i szpinakiem

Szy­bkie dania to moja spec­jal­ność. Po pra­cy nie mam za wiele cza­su ani sił na czasochłonne i pra­cochłonne posił­ki. Ma być smacznie, łat­wo i szy­bko. Ide­alne dania dla zab­ie­ganych to dania z makaronem. Jedyne co nas ogranicza to wyobraź­nia....
Beszamel

Beszamel

O to kto wymyślił besza­mel dziel­nie spier­a­ją się Fran­cuzi i Włosi. Gdzie leży praw­da? Zapewne po środ­ku 🙂 Ja nie zamierzam rozstrzy­gać tego sporu, za to zamierzam przekazać wam przepis jaki przekaza­ła mi Nico­let­ta. Już kil­ka razy o niej...
Szaszłyki z mozzarellą

Szaszłyki z mozzarellą

Coś szy­bkiego, zdrowego i efek­townego. Propozy­c­ja na przyję­cia, na spotka­nia w gronie przy­jaciół i rodziny oraz jako dodatek kolacji we dwo­je. Sza­szły­ki są bard­zo proste do zro­bi­enia.   Wydruk przepisu Sza­szły­ki z moz­zarel­lą...
Łosoś pieczony

Łosoś pieczony

Łosoś to obec­nie bard­zo pop­u­lar­na i dostęp­na w więk­szoś­ci super­mar­ketów ryba. Mimo specy­ficznej woni pod­czas smażenia/pieczenia jest pysz­na. To ide­al­na alter­naty­wa na Wig­ilię dla tych, którzy nie przepada­ją za karpiem. Łosoś ma też...
Kurcze pieczone czyli idealnie upieczony kurczak

Kurcze pieczone czyli idealnie upieczony kurczak

Uwiel­bi­am białe mię­so czyli drób. Mimo, że w dzisiejszych cza­sach kur­czak poprzez wszelkie mody­fikac­je karmy i samego mięsa nie jest najzdrowszym wyborem to ja jed­nak uwiel­bi­am ten rodzaj mięsa. Jeśli wybierze­my kur­cza­ka z eko­log­icznego...

Pin It on Pinterest