Jak rozpocząć dietę?

Jak rozpocząć dietę?

Kiedy i od czego zacząć? Dieta odchudza­ją­ca lub po pros­tu zdrowe odży­wian­ie. Jest kil­ka momen­tów kiedy więk­szość z nas zaczy­na  myśleć o swoim zdrow­iu: Syl­west­er — w końcu przyszedł Nowy lep­szy rok, ter­az już wszys­tko będzie...
Jak przeżyć Wielkanoc?

Jak przeżyć Wielkanoc?

Świę­ta już tuż-tuż, jaj­ka z majonezem, jaj­ka nadziewane, żur­ki, kiełbasy, serni­ki, mazur­ki, sch­a­by, indy­ki… co zro­bić, aby we wtorek nie obudz­ić się z nad­pro­gramowy­mi kilo­gra­ma­mi? A co gdy do tego wszys­tkiego jesteś na diecie?...
Motywacja

Motywacja

Zaczy­nam od.…… poniedzi­ałku, początku miesią­ca, nowego roku, jutra. Jak zazwyczaj kończy­cie to zdanie? Jak Two­je tegoroczne postanowienia noworoczne? Udało się wprowadz­ić w życie, a może nawet utrzy­mać? Jeśli nie to ten tekst jest dla Ciebie. Chcesz...

Pin It on Pinterest