Błyskawiczny tort śmietanowy

Błyskawiczny tort śmietanowy

Najbardziej lubię te przepisy, które nie wyma­ga­ją dużej iloś­ci skład­ników, cza­su oraz nakładu pra­cy. I taki jest właśnie ten tor­cik. Jeśli bard­zo zależy mi na cza­sie schładzam biszkopt pod wia­trakiem (wiem, wiem, nie powin­no się ale jeśli ma się tylko...
Australijska tarta z musem czekoladowym

Australijska tarta z musem czekoladowym

Przepis na te tartę znalazłam kil­ka lat temu w internecie. Jest to ponoć trady­cyjny wielka­noc­ny deser z Aus­tralii. Tar­ta z musem czeko­lad­owym jest deserem łatwym, pysznym i robią­cym ogromne wraże­nie. Wyglą­da i smaku­je obłęd­nie. Ja...
Sernik nutella

Sernik nutella

5 lutego to świa­towy dzień Nutel­li. Ten krem orze­chowo — czeko­lad­owy zna chy­ba każdy. Pochodzi on z Włoch i jest znakomi­tym połącze­niem ziaren kakaow­ca z orzecha­mi laskowy­mi. Poza tym, że Nutel­la cud­own­ie smaku­je na kanap­kach lub...
Czekoladowy Creme Brulee

Czekoladowy Creme Brulee

Uwiel­bi­am Creme Brulee w trady­cyjnej wer­sji. Cud­own­ie wanil­iowy krem z chrupiącą cukrową sko­rup­ką. Obłęd­ny deser, nawet dla wybred­nych. Jest jed­nak coś lep­szego. Dodanie do przepisu czeko­la­dy. Co praw­da mus sta­je się dużo słod­szy, ale czy...
Jagodowy królik w śmietanie

Jagodowy królik w śmietanie

Trochę dzi­w­na nazwa, praw­da? Już się tłu­maczę. Przepis na tę potrawę mam od swo­jej mamy, Jagody (na potrze­by sesji zgodz­iła się nawet oso­biś­cie go przy­go­tować). Kró­lik w śmi­etanie to jed­no z wielu popisowych dań mojej mamy, mis­trzyni mięs....

Pin It on Pinterest